Certifikate SSL

Një çertifikatë SSL sigurohet që të enkriptohen të gjitha informatat që vinë tek ju apo dërgohen prej jush, në mënyrë që të pamundësoj qasjen në to nga persona te padeshiruar.

Siguria e të dhënave është shumë e rëndësishme në ditet e sotit për çdo person që perdor internetin dhe në qoftë se webfaqja e juaj nuk ofron sigurinë e duhur, mund të ketë një ndikim negativ për marketingun e kompanisë suaj dhe të ndikoj në zvogëlim të interaksionit të webfaqës suaj me të interesuarit për të. Në mënyrë që browserët të paraqesin webfaqen tuaj si të sigurtë, ne ju ndihmojmë me çertifikata SSL kështu duke ju siguruar që webfaqja e juaj të jetë e sigurtë, më e besueshme dhe kështu të radhitet më mirë edhe në makinat e kërkimit.