Brendim

Brendimi është element i rëndësishëm për secilen kompani dhe për produktin që ofrojnë. Ne  bëjmë brendimin e kompanisë suaj duke bërë  kombinimin e duhur  të ngjyrave, grafiteve, tipografive dhe teknikave të tjera,që siguron një imazh për kompanine, për ballinën dhe suksesin e saj. Ne ofrojmë brendim për logo, kartëvizita, broshura, katalogje, pllakata dhe po ashtu ofrojmë dizajn grafik.